3D Coolant CFB

3D Coolant CFB

Moldex3D CFD Cooling Add-on Moldex3D CFD Cooling Chladenie je najdominantnejšou fázou vstrekovania z hľadiska kvality výrobku a času cyklu. Preto je vždy rozhodujúce, navrhnúť účinný chladiaci systém. Spomedzi rôznych riešení chladenia získava konformné chladenie na...
RIM

RIM

RIM Add-on Vstrekovanie reaktoplastov RIM – Reactive Injection Molding Vstrekovanie reaktoplastov (termosetov, duroplastov) je podobné konvenčnému vstrekovaniu termoplastov (Injection Molding IM) až na použitie reaktoplastických materiálov. Tuhnutie týchto...
BLM

BLM

BLM Add-on BLM (sieť hraničnej vrstvy) Slúži na spresnenie analýz výrobkov s premenlivou hrúbkou steny a na zrýchlenie výpočtov veľkých výliskov. Najvýraznejšie fyzikálne zmeny (tepelné, tlakové, rýchlostné) tečúcej a tuhnúcej taveniny prebiehajú v tenkej vrstve,...
Designer

Designer

Designer Add-on Designer Moldex3D Designer poskytuje kompletnú sériu výkonných nástrojov na preprocesing  vrátane automatického generátora sietí a inteligentných sprievodcov modelovaním, ktoré pomáhajú používateľom efektívne vytvárať modely s pravými 3D sieťami a...
Paralelné spracovanie

Paralelné spracovanie

PP Add-on Paralelné spracovanie (PP) Tri základné očakávania užívateľov CAE sú presnosť, rýchlosť výpočtov a užívateľská prívetivosť. Plná 3D simulácia nielenže spĺňa tieto očakávania, ale ponúka aj ďalšie výhody, ktoré konvenčná 2,5D simulácia nemôže dosiahnuť, akou...