Školenia

Vstrekovanie plastov

Technológia I.

 Kurz je vhodný pre nastavovačov (zoraďovačov), technológov, majstrov, pracovníkov kontroly. 

 • Štandardné rýchle a správne  nastavenie vstrekolisu
 • Profesionálny prístup k príprave suroviny/granulátu na spracovanie
 • Správne nastavenie chladenia formy
 • Optimalizácia kvality – rutinne odstraňovanie defektov výrobkov
 • Vlastnosti plastových materiálov – ako si nezničiť surovinu, ako pracovať s regranulátmi
 • Trvanie školenia 2 pracovné dni

Cieľom je správne pochopiť jednotlivé fázy procesu vstrekovania plastov, získať racionálny prístup pri spúšťaní foriem a rutinne odstraňovanie bežných defektov.

V priebehu dvoch dní sa účastníci zoznámia s vlastnosťami polymérov, prípravou suroviny na spracovanie, správnym nastavením parametrov vstrekovania, dotlaku a chladenia. Naučia sa optimalizovať parametre na dosiahnutie kvalitnej výroby. Špeciálna časť je venovaná správnej a rýchlej detekcii základných chýb plastových výrobkov a metódam ich odstránenia.

Objednajte si školenie priamo do firmy, radi vám zašleme cenovú ponuku. 

Pozrite si menu AKTUALITY kedy a kde je najbližší termín školenia 

 

Technológia II.

Školenie zamerané na prehĺbenie vedomosti zo školenia Technológia I.

 • Materiálové vlastnosti – materiálový list a atest
 • Vtoková sústava – studené a horúce vtoky
 • Chladiaca sústava – vplyv chladenia na kvalitu výlisku
 • Odvetranie formy – dimenzovanie, vplyv na zanášanie kavit, „pálenie materiálu“, vstrekovací tlak a pod.
 • Deformácie výliskov – čo ich spôsobuje a ako ich odstrániť
 • Workshop – praktický tréning odstraňovania defektov plastových dielov
 • Trvanie školenia 2 pracovné dni

Účastníci sa zoznámia s dátami o plastových materiálov, preniknú do problematiky studených a horúcich vtokov so zameraním na ich aplikáciu, vlastnosti a nastavenie. Špeciálna prednáška sa venuje temperačným kanálom, odvetraniu foriem a deformáciám plastových dielov. Doplnená je druhá skupina chýb plastových výrobkov, ktorá nadväzuje na Technológiu I.

Vyvrcholením je viachodinový praktický workshop účastníkov zameraný na logickú identifikáciu chýb a spôsob ich odstránenia.

 

Objednajte si školenie priamo do firmy, radi vám zašleme cenovú ponuku. 

Pozrite si menu AKTUALITY kedy a kde je najbližší termín školenia 

Praktické školenie pri lise

Cieľom jednodňového školenia  je pretransformovať teoretické vedomosti zo školení  Technológia I. a II. na praktické skúsenosti v reálnom prostredí vlastnej výroby.

 • Overenie kvality prípravy suroviny/granulátu
 • Spustenie formy – postupné nastavenie a optimalizácia parametrov
  • plastifikácie  (naberanie hmoty,  „našnekovanie“)
  • vstrekovanie
  • dotlaku
  • chladenia
 • Optimalizácia kvality výrobku
 • Trvanie školenia 1 deň 

Účastníci si postupne odskúšajú spustenie formy do výroby, od štandardného až po neštandardné doladenie parametrov vstrekolisu, formy a pomocných zariadení. Pri tomto školení je priestor pre riešenie nielen simulovanej ale aj reálnej chyby výlisku zákazníka.

Školenie sa vykonáva na stroji a forme zákazníka. Účastníci sa naučia nové postupy nastavenia vstrekolisu.  

 

Projektový manažér, nákupca

Školenie je určené pre nákupcov a manažérov nákupu

V priebehu jedného dňa sa účastníci zoznámia s vlastnosťami plastových materiálov, možnosti vytvárania náhrad granulátov, spôsobu tvorenia ceny surovín a vplyvov trhu. Zoznámia sa s procesom vstrekovania a vplyvoch na cenu výrobku.

 

Objednajte si školenie priamo do firmy, radi vám zašleme cenovú ponuku. 

Pozrite si menu AKTUALITY kedy a kde je najbližší termín školenia 

Konštrukcia

Foriem

Konštrukcia formy nie je len o materiály formy, ale aj o poznaní pre aký materiál je forma konštruovaná. O špecifických nárokoch na materiál formy, na voľbu a dimenzovanie vtokovej sústavy, na dimenzovanie chladiacej sústavy, na odvetranie sa dozvedia účastníci dvojdňového školenia. Prediskutované  budú aj témy plastových materiálov a využitie moderných softwarových analýz pri optimalizácii konštrukcie formy.

 

Objednajte si školenie priamo do firmy, radi vám zašleme cenovú ponuku. 

Pozrite si menu AKTUALITY kedy a kde je najbližší termín školenia 

Plastových dielov

V priebehu dvoch dní účastníci spoznajú vlastností plastových materiálov, správnosť výberu materiálu pre požadovaný výrobok, pochopia základné pravidla vstrekovania plastov a ich vplyv na design dielu. Naučia sa pravidla tvorby designu dielu pre vstrekovanie, predchádzanie vzhľadovým a pevnostným nedostatkom výrobku.

 

Objednajte si školenie priamo do firmy, radi vám zašleme cenovú ponuku. 

Pozrite si menu AKTUALITY kedy a kde je najbližší termín školenia 

Špeciálne školenia

 

 

Praskanie plastov

Cieľom je ozrejmiť problém vzniku prasklín v plastovom výrobku, javy, ktoré ich vyvolávajú a naučiť sa ako ich odstrániť a predchádzať im.

 • Praskliny, lomy ako vznikajú
 • Rozdelenie procesov, ktoré oslabujú výrobok
 • Metodiky a laboratórne analýzy, ktoré sú potrebné na identifikáciu problému
 • Výber materiálu podľa aplikácie
 • Prezentácia problémov z praxe a postupy ich riešenia

 

Objednajte si školenie priamo do firmy, radi vám zašleme cenovú ponuku. 

Pozrite si menu AKTUALITY kedy a kde je najbližší termín školenia 

Zákaznícke školenie

V prípade záujmu zákazníka o školenia špeciálne upravené na jeho technológiu, materiálové zameranie resp. odbornosť napr. kvalita výroby,  je možné pripraviť agendu podľa jeho potrieb.

Objednajte si školenie priamo do firmy, radi vám zašleme cenovú ponuku.