Poradenstvo

Výber materiálu

 • Výber materiálu pre požadovanú aplikáciu
 • Výber materiálu podľa noriem
 • Výber náhradných materiálov

Design dielu

 • Návrh designu dielu
 • Konzultácia designu
 • Konzultácia vyrobiteľnosti výlisku
 • Posúdenie designu podľa špeciálnych požiadaviek zákazníka

Optimalizácia procesu

 • Test formy a technológie priamo u zákazníka
 • Identifikácia príčin chýb výrobku – odladenie alebo návrh riešenia problému

Konzultácie reklamácií

 • Posúdenie dôvodov reklamácie
 • Návrh a realizácia vhodných analýz
 • Vypracovanie správy