Analýzy

ANALÝZY

Moldex3D analýzy

Plnohodnotná 3D simulácia procesu vstrekovania (tzv. mold flow) najkvalitnejším softvérom na trhu Moldex3D

 • Preverenie vyrobiteľnosti designu dielu
 • Optimalizácie pozície, rozmerov a typov vtokov
 • Návrh a odladenie kompletnej chladiacej sústavy
 • Posúdenie vplyvu materiálu formy a jej prvkov ( vložky zo špeciálnych zliatin, heat pipes, priehradky a pod.)
 • Odladenie procesných parametrov
 • Overenie kvality (audit) existujúcej formy/dielu

 

Ponúkame simulácie:

 • Klasického vstrekovania termoplastov a reaktoplastov
 • Viac komponentné vstrekovanie (2K, 3K, obstreky insertov …)
 • Kaskádové vstrekovanie
 • Konformné chladenie
 • Napeňovanie
 • Vstrekovanie s podporou plynu

 

ANALÝZY

Pevnostné analýzy

Pokročilé pevnostné (štrukturálne) analýzy plastových výrobkov softwarom Marc® 

 • Overenie konštrukcie výrobku pri mechanickej záťaží
 • Správanie výrobku pri zmene teploty
 • Deformácie dielov pri montáži – simulácia procesu
 • Optimalizácia dizajnu výrobku

Ponúkame:

Elastoplastické analýzy lineárne/nelineárne

 • Anizotropné vlastnosti materiálov (import orientácie vlákien z Moldex3D)
 • Anizotropné vlastnosti materiálov (konverzia cez Digimat)
 • Mechanické zaťaženie (ťah, tlak, skrut)
 • Tepelné zaťaženie
 • Nameranie ťahových kriviek pre reálny materiál

ANALÝZY

Laboratórne analýzy

Ponúkame nielen kvalitné a rýchle (skríningové) laboratórne analýzy ale hlavne optimálne riešenie problému

 

 • Nezhodný vzhľad výrobkov (rozdiely lesku, škvrny, bubliny, tmavé bodky, spáleniny a pod)
 • Nezhodné mechanické vlastnosti výrobku, materiálu (praskanie výrobkov, nízka pevnosť, rozdielna hmotnosť a pod)
 • Kvalita surovín (kvalita primárnej suroviny, regranulátov, obsah plnív a aditív a pod.)
 • Kvalita procesu (degradácia materiálu, aditív a pod)
 • Identifikácia surovín (stanovenie typu materiálu, plnív a pod)

Ponúkame: 

 

 • Stanovenie hustoty
 • Mikroskopia v normálnom aj polarizovanom svetle
 • Príprava mikrotomových rezov
 • Metalografické výbrusy
 • ShA, ShD stanovenie tvrdosti
 • Stanovenie popola
 • Meranie vlhkosti
 • Chemická odolnosť
 • Stanovenie dĺžky sklenených vlákien
 • FTIR Infračervená spektroskopia
 • DSC Diferenciálna skenovacia kalorimetria
 • TGA Termogravimetrická analýza
 • MFR, MVR Reologické vlastnosti