Moldex3D Viewer

Moldex3D

Viewer

Moldex3D Viewer je bezplatný, plnohodnotný a bezlicenčný prehliadač na prezeranie výsledkov analýzy projektu spracovaného v novej generácii platformy Moldex3D, Studio. Poskytuje porovnateľné množstvo nástrojov na vyhodnotenie analýzy ako základný softvér. Umožňuje vizualizovať kľúčové vlastnosti a hĺbkovo preskúmať výsledky simulácie vstrekovaného plastového výlisku.

Moldex3D Viewer ponúka komplexnú komunikačnú platformu, vhodnú na diskusiu a spoluprácu medzi jednotlivými oddeleniami, aby bolo možné zobraziť klady a zápory všetkých simulovaných riešení. Umožňuje zdieľať výsledky a riešenia, napríklad s konštruktérom dielov, s výrobcom foriem, s nástrojárom alebo so zákazníkom po celom svete.