RIM

Add-on

Vstrekovanie reaktoplastov RIM – Reactive Injection Molding

Vstrekovanie reaktoplastov (termosetov, duroplastov) je podobné konvenčnému vstrekovaniu termoplastov (Injection Molding IM) až na použitie reaktoplastických materiálov. Tuhnutie týchto plastových živíc spôsobuje chemická reakcia (vulkanizácia, sieťovanie), ktorá sa spúšťa už počas procesu vstrekovania. Sieťovanie (tuhnutie) reaktoplastov sa zvyčajne aktivuje zahrievaním vo forme. Ich výhodou je, že vďaka relatívne nízkej viskozite môžu polymérne živice ľahko vyplniť dutiny s veľkým pomerom dĺžky dráhy k hrúbke steny (vysoká zatekavosť). Hotové výrobky vďaka zosieťovanej vnútornej štruktúre vynikajú nízkou deformáciou, odolnosťou voči vysokej teplote a chemickým látkam. Ich nevýhodou je problematická recyklácia, dlhé výrobné cykly, časté prestreky/pretoky a pod.
Proces vstrekovania reaktoplastov je komplikovaný rýchlosťou bežiacej chemickej reakcie sieťovania, ovplyvňovanej vývojom tepla z tečenia živice vo forme, prestupom tepla medzi formou a materiálom a pod. Moldex3D RIM ponúka plnohodnotné 3D riešenia na analýzu zložitých procesov RIM pre materiály ako nenasýtené polyestery, polyuretány, kaučukové (gumárenské) zmesí, tekuté silikónové kaučuky či epoxidové zmesí.

Kompletné simulačné moduly vyhodnocujúce plnenie dutín, vytvrdzovanie, deformáciu dielov, orientáciu vlákien, multikomponentný proces a pod.

Poskytuje potrebné informácie o postupe čela taveniny, studených spojoch, uzatváraní vzduchu, rýchlosti vytvrdzovania, vektoroch rýchlostí a prenose tlaku.

Predpovedá deformácie so zohľadnením deformácií spôsobených vytvrdzovaním (pVTC) a koeficientom tepelnej rozťažnosti (CTE).

Vizualizuje rozloženie teploty vo forme a umožňuje optimalizáciu ohrevu formy

Vypočítava index Scorch na odhalenie potenciálnych problémov s predčasným vytvrdzovaním pri spracovaní gumárenských a iných zmesí.