BLM

Add-on

BLM (sieť hraničnej vrstvy)

Slúži na spresnenie analýz výrobkov s premenlivou hrúbkou steny a na zrýchlenie výpočtov veľkých výliskov. Najvýraznejšie fyzikálne zmeny (tepelné, tlakové, rýchlostné) tečúcej a tuhnúcej taveniny prebiehajú v tenkej vrstve, ktorá sa dotýka povrchu formy (vtoky, dutina formy, špička vstrekolisu). Preto je veľmi dôležité túto oblasť čo najpresnejšie popísať a vyhodnotiť. Boundary Layer Mesh (BLM) je najvhodnejšou technológiou pre aplikácie CAE. Program určí správnu veľkosť siete na vytvorenie povrchovej siete. Z nej sa smerom dovnútra vytvorí dvoj až päťvrstvová sieť z prizmatických prvkov a potom sa zvyšný priestor vyplní sieťou z tetraedrov. Výsledkom je, že 3D sieť má zabezpečených minimálne päť vrstiev naprieč hrúbkou steny a v prípade vyšších požiadaviek na presnosť je možné ich počet ešte zvýšiť. Skúsení užívatelia si parametre BLM, ako je veľkosť siete, počet hraničných vrstiev a pomer ofsetu, môžu nastaviť individuálne podľa potreby.
Pri simulácii MCM (multikomponentného vstrekovania) je povolené, aby uzly pevnej siete na kontaktných plochách medzi dielom, vložkou dielu a ostatnými komponentmi formy boli nezosúladené. Topológia nezhodnej siete je podporovaná pre všetky štandardné položky analýzy vrátane plnenia, dotlaku, chladenia a deformácie. Používatelia tak odstránia prácnosť a skrátia čas pri príprave siete modelu, pretože softvér sa s výslednou nezhodou sieti vysporiada automaticky sám.