Designer

Add-on

Designer

Moldex3D Designer poskytuje kompletnú sériu výkonných nástrojov na preprocesing  vrátane automatického generátora sietí a inteligentných sprievodcov modelovaním, ktoré pomáhajú používateľom efektívne vytvárať modely s pravými 3D sieťami a ľahko nastavovať rôzne prvky modelu, ako sú vtokové ústia, vtokové a chladiace kanály atď., s náležitou užívateľskou prívetivosťou a efektívnosťou. Vďaka aplikácii Moldex3D Designer môžu konštruktéri efektívnejšie a flexibilnejšie overovať a optimalizovať zmeny v konštrukcii.

Intuitívne používateľské rozhranie

Ľahko ovládateľné používateľské rozhranie poskytuje konzistentnú logiku, ktorá používateľov krok za krokom vedie  v pracovnom postupe prípravy modelu pre simuláciu . Výrazne zlepšuje funkčnosť a skracuje čas učenia používateľov. Stačí len niekoľko potrebných kliknutí a používatelia môžu ľahko a efektívne dokončiť celý preprocesing.

Rôzne typy ústí vtokov

Moldex3D Designer poskytuje v sprievodcovi Gate Wizard rôzne typy ústí vtokov vrátane bodového, hranového, vejárového, tunelového, vtokovej tyče atď. Pomocou sprievodcu Runner Wizard môžu používatelia rýchlo a postupne vytvárať vtokovú sústavu. Okrem toho môžu používatelia použiť funkciu Gate Location Advisor na automatickú optimalizáciu pozície jedného alebo viacerých ústí vtoku podľa geometrie súčiastky.

Enhanced Runner Wizard

Sprievodca Runner Wizard podporuje rôzne typy vtokov vrátane rôznych typov prierezov, aby bolo možné lepšie popísať skutočnú geometriu vtokov pomocou plne 3D siete. Umožňuje používať krivkové objekty ako vtoky ale aj skonštruovať kompletný systém vtokov kombináciou STL tvarov a kriviek.

Chladiace kanály podľa potreby

Sprievodca chladením pomáha používateľom ľahko vytvoriť celý chladiaci systém pre simulácie. S podporou šablón chladiacich kanálov umožňuje používateľom rýchlo nastaviť základné chladiace kanály a ušetriť čas potrebný na rekonštrukciu predtým navrhnutého chladiaceho systému. Upravené chladiace kanály možno tiež uložiť ako vlastné šablóny alebo ako predvolené priamo pre ďalší dizajn.

Automatický generátor sietí

Vynikajúci 3D sieťovací engine pomáha používateľom efektívnejšie a účinnejšie generovať 3D sieť dielov, vložiek, chladiacich, vtokových kanálov a foriem. Používatelia môžu priamo z CAD modelov pripraviť modely pre 3D simulácie, čím ušetria hodiny práce z komplikovanou prípravou sietí.

Možnosti paralelného sieťovania

Výpočtové jadrá sieťovacieho modulu v aplikácii Designer automaticky rozpoznajú a plne využijú moderný viacjadrový procesor na zrýchlenie vytvárania sietí bez akýchkoľvek dodatočných nastavení.