Pack

Add-on

Dotlak – Pack

Moldex3D Pack umožňuje preskúmať všetky faktory procesu dotlaku pre diely s konštantnou aj premenlivou hrúbkou steny. Preverí vplyv materiálu, dizajnu dielu, vtokovej a chladiacej sústavy ako aj parametre procesu spracovania. Vďaka plnej 3D technológii presne predpovedá čas zamrznutia vtoku, efektívny čas a tlak dotlaku, na optimalizáciu objemového zmrštenia. Cieľom je odstrániť vakuoly (voids, lunkre, mylne považované za bubliny), vťaženiny/prepadliny povrchu, dosiahnuť rovnomerný vzhľad povrchu, optimalizovať deformáciu teda dosiahnuť najvyššiu kvalitu výrobku.

Predikcia času zamrznutia vtoku

Predikcia požiadavky na maximálnu uzatváraciu silu

Optimalizuje procesné podmienky dotlaku, ako je čas, tlak dotlaku, bod prepnutia atď.

Predpovedať oblasti s vysokým objemovým zmrštením

Vizualizuje vťaženiny/prepadliny povrchu výlisku

Predpovedá vznik vakuol (voids, bubliny, lunkre)