Flow

Add-on

Plnenie – Flow

Moldex3D Flow explicitná analýza plnenia dutiny formy, poskytuje makro aj mikro pohľad na problematiku tečenia taveniny vo forme (moldflow), postihuje všetky sprievodné javy ako šmykový ohrev taveniny, predčasné zamŕzanie, studené spoje, uzatváranie vzduchu, priebeh tlakov a pod.

Analyzuje pozície a kvalitu studených spojov (weld line) / uzatváranie vzduchu (air trap)

Predikuje výšku vstrekovacieho tlaku a hodnotu uzatváracej sily

Umožňuje optimalizovať umiestnenie a veľkosť ústí vtokov s dopadom na rovnomernosť plnenia dutin,  kvalitu studených spojov a vzhľad výrobku 

Vyhodnotí geometriu vtokovej sústavy s cieľom dosiahnuť jej vyváženosť, šmykovú rýchlosť a minimalizovať objem materiálu

Optimalizuje parametre procesu vo fáze plnenia, ako je čas vstrekovania, teplota taveniny, profil rýchlosti vstreku, časovanie otvárania trysiek atď.

Predpovedá 3D javy fontánového toku, efekt viskozitného ohrevu atď.

Simuluje proces plnenia viac dutinových alebo rodinných foriem

Simulujte proces viac komponentného lisovania vrátane obstreku vložiek (kovových, plastových a iných insertov) a viac násobného sekvenčného lisovania