Cool

Add-on

Chladenie – Cool

Chladenie  predstavuje až 60% času cyklu, správny dizajn chladiacej sústavy extrémne šetrí výrobné náklady. Moldex3D Cool slúži na presnú analýzu rozloženia a zmien teplôt dielu, formy a jednotlivých komponentov a to všetko v plnom 3D. Preverí dizajn, usporiadanie, účinnosť chladiacich kanálov a potrebný čas chladenia ešte vo fáze dizajnu dielu a formy. Nesprávne rozloženie teplôt negatívne pôsobí na deformáciu – kvalitu výlisku.

Predpovedá vnútornú aj vonkajšiu teplotu dielu, vtokov, chladiacich kanálov, vložiek, formy atď.

Vyhodnotí účinnosť navrhnutého chladiaceho systému od kanálov, cez špeciálne komponenty (vložky aj zo špeciálnych zliatin napr. „Ampco“), materiál formy, ohrevné tyče atď.

Zobrazí nevyvaženosť  chladenia, s následným vplyvom na tečenie taveniny, pôsobenie dotlaku a deformácie výlisku

Vypočíta potrebný čas chladiaceho cyklu